Biệt thự sân vườn vàng mã V4 (Mẫu đặt làm thủ công - Đặt trước 15 ngày)

5.500.000₫

Biệt thự sân vườn vàng mã V4 (Mẫu đặt làm thủ công)

Kích thước 1m x 1,3m x 0,8m

Biệt thự sân vườn vàng mã V4 (Mẫu đặt làm thủ công - Đặt trước 15 ngày)